Vue.js 循环语句

循环使用 v-for 指令。

v-for 指令需要以 site in sites 形式的特殊语法, sites 是源数据数组并且 site 是数组元素迭代的别名。

v-for 可以绑定数据到数组来渲染一个列表:

v-for 指令

<div id="app"> <ol> <li v-for="site in sites"> {{ site.name }} </li> </ol> </div> <script> new Vue({ el: '#app', data: { sites: [ { name: 'Runoob' }, { name: 'Google' }, { name: 'Taobao' } ] } }) </script>

尝试一下 »

模板中使用 v-for:

v-for

<ul> <template v-for="site in sites"> <li>{{ site.name }}</li> <li>--------------</li> </template> </ul>

尝试一下 »

v-for 迭代对象

v-for 可以通过一个对象的属性来迭代数据:

v-for

<div id="app"> <ul> <li v-for="value in object"> {{ value }} </li> </ul> </div> <script> new Vue({ el: '#app', data: { object: { name: '菜鸟教程', url: 'http://www.runoob.com', slogan: '学的不仅是技术,更是梦想!' } } }) </script>

尝试一下 »

你也可以提供第二个的参数为键名:

v-for

<div id="app"> <ul> <li v-for="(value, key) in object"> {{ key }} : {{ value }} </li> </ul> </div>

尝试一下 »

第三个参数为索引:

v-for

<div id="app"> <ul> <li v-for="(value, key, index) in object"> {{ index }}. {{ key }} : {{ value }} </li> </ul> </div>

尝试一下 »

v-for 迭代整数

v-for 也可以循环整数

v-for

<div id="app"> <ul> <li v-for="n in 10"> {{ n }} </li> </ul> </div>

尝试一下 »