Docker start/stop/restart 命令

 Docker 命令大全Docker 命令大全


docker start :启动一个或多个已经被停止的容器

docker stop :停止一个运行中的容器

docker restart :重启容器

语法

docker start [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
docker stop [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
docker restart [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

实例

启动已被停止的容器myrunoob

docker start myrunoob

停止运行中的容器myrunoob

docker stop myrunoob

重启容器myrunoob

docker restart myrunoob

 Docker 命令大全Docker 命令大全